Temel Bilgiler

Önsöz

Günümüzde, her milletin, her devletin kendisine has, bir özelliği, bir kültürü, bir mitolojisi, bir tarihsel seyri, geleceğe bakışı, bir duruşu vardır. Türk Milleti’nin de dünya tarihinde, kendini her yönü ile tanıttığı, kendine has bir yeri vardır. Dünya Tarihi, Türk Tarihi ile tamamlanır. Türk Tarihini, Dünya tarihinden çıkarırsan, ayrı tutarsan, Dünya Tarihinin bütünlüğü bozulur ve hiç olur.

Böyle önemli bir yere sahip olan Türk Tarihi içinde yerini alan ve bir Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının da önce kendini ve tarihini çok iyi bilmesi mevcudiyeti durumu ortaya çıkmaktadır.

İşte tarihsel gelişmeler içinde her vatandaşın bilmesi gereken, durumları “Temel Düşünceler” adlı seride bir hatırlatma bakımından, kısa izahatlar şeklinde, derlemiş ve yazmış bulunuyorum.

Esas vurgulamak istediğim şeyin, her vatandaşın, Türk-İslam maneviyatını öğrenmesi, Müslüman olan ülkemizin Araplarla olan birlikteliğimizin, ne zaman başladığını, nasıl seyrettiğinin bilinmesini, diğer komşularımızla ilişkilerimizin ne zaman başladığını ve günümüzde nasıl seyrettiğini, aşağı yukarı iki asırdır Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkilerin nasıl başladığını ve günümüzde nasıl seyrettiğini, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne zaman başladığını ve nasıl seyrettiğini, Avrupa Birliğinin fayda ve zararlarının bilinmesini, Dünyanın maneviyat ve inanç merkezi olan Orta Doğu ve öneminin bilinmesini ve daha birçok bilinmesi gereken konuları “Temel Düşünceler” adlı serimizde izah etmeye çalıştık. Eğer okunursa vatandaşlara, temel bilgi ve öğretiler şeklinde bir hatırlatma yapacağımızı ummaktayım. Burada ben uzak olsun yakın olsun, herkesin iyiliğini C. Allah’tan diliyorum. Eğer bu çalışmalarım ve yazdıklarım okunurda beni hatırlarlarsa ve de dua ederlerse benim için önemli şey budur diyorum.

Bu çalışmalarımda, bilmeyerek bir hatam olmuş ise bağışlanacağımı da ummaktayım.

 

 

Sizi Arayalım!

Sizi Arayalım!
Kapat