21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak TBMM Genel Kurul Konuşmalarım

 

ÖNSÖZ VE SUNUŞ
Bugün günümüzde hepimizin bildiği gibi Demokrasi, Dünyadaki İdare şekillerinin en iyisi olarak kabul edilmektedir. Demokrasi, birçok Yazarlarca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bunlardan bakılan ise “Aralarında hiçbir ayrılık gözetmeksizin bütün vatandaşların katılacağı idare şeklidir”, “vatandaşlar arasında eşitlik ve özgürlük prensiplerine dayalı yönetim biçimidir”, “Genel oy hakkı ve yasalar önünde eşitliktir”, gibi tariflerle Demokrasi tarif edilmeye çalışılmıştır.

Demokrasinin temel ögeleri ise, konuşma, düşünme, inanç ve yayın gibi özgürlüklerdir. Demokrasilerde esas güç olarak halkın gücü kabul edilmektedir. Buna göre seçilen siyasiler ve yöneticiler, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalışma yapmaya çalışırlar, eğer seçilmişler halkın beklentilerine göre çalışıp başarılı olamazlarsa, daha sonraki seçimlerde halk bu değerlendirmeyi yeniden yaparak önceki seçtiklerini yenileri ile değiştirirler.

Demokrasilerde halk, temsilcisini seçerken, seçeceği kişinin, halkın içinden, halkın dertlerini bilen, geçmişte halka hizmet etmiş olanları seçmek demokrasinin esasını ve işlerliğini teşkil ettiğini bilmelidir.

Demokrasilerde halk seçeceği temsilcisini iyice tanımalıdır. Bunun için de seçilen temsilcinin kendi menfaatine düşkün olup olmadığını, yalan söyleyip söylemediğini, geçmiş de ne kadar zamanda neler yapmış neler yapmamış, yaptığı işlerde, kendini ispat etmiş mi, yoksa sadece konuşarak laf atarak mı işleri geçiştirmiş halk bunları araştırmalıdır. Temsilci de kendini millete, vatandaşlara iyice anlatmalıdırlar. Halk temsilcisini seçerken de, kısa vadede ne kadar kârım olur diye değil de, uzun vadede benim ve memleketimin kan ne olur diye düşünmelidir. Seçilen temsilci ve halkın her ferdi, şahsi işlerinden daha fazla memleket çıkarlarını düşünmeli, birlik ve beraberlik düşüncesi esas almalıdır.

Yukarda genel bir giriş ile demokratik varsayımların genel bir değerlendirmeleri sonucu demokrasilerde esas unsurun parlamentolar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Parlamentonun da Anayasa1 ve esas unsurları ise siyasi partiler ve milletvekilleridir. Bu bağlamda milletvekilleri ise, parlamenter sistemin, çalışan, iş üreten, fikir üreten, milletin bağrından çıkan seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir.

Bu kitapta ise yukardaki esasları göz önüne alarak 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğum bazı konuşmalarımı siz hemşerim ve vatandaşlarıma Bir Belgesel-Derleme şeklinde bir kitapta toplamayı ve sizlerin bilgilerine sunmayı yararlı gördüm.

TBMM Genel Kurulundaki yapmış olduğum bu konuşmalarımla çeşitli konulardaki Partim ve kendi adıma olan bazı görüş ve düşünceleri de tüm kamuoyuna sunarak, TBMM siyaset ve vatandaş arasındaki bilgilendirmeye de katkım olduğunu düşünmekteyim. Bir “Belgesel-Derleme” şeklinde olan bu kitabın hazırlanmasında ve dağıtımında katkısı olan herkese teşekkür etmeyi de bir borç biliyor herhangi bir hatam olmuşsa da bağışlanacağımı da umuyorum.
Saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KAYA
Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili
Kitabı Ücretsiz Online PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

Sizi Arayalım!

Sizi Arayalım!
Kapat